Celková sestava pro sledování

Testování teploměrů a dataloggerů...

Teplota půdy v hloubce:

Rybníček 500 l

FVE

Klimatizace OB